Slide 1
Image is not available
24-25 januari 2022
Klara Strand, Stockholm

GIFT – Gastroenterologi i Fortsatt Tjänstgöring

24-25 januari 2022, Stockholm

 

Välkomna till GIFT, en ny årlig kurs anordnad av Svensk Gastroenterologisk Förening, där du under två dagar kommer att bli uppdaterad på de senaste kliniskt relevanta studierna inom gastroenterologi & hepatologi. Som förkortningen antyder är detta en logisk fortsättning på GIF (Gastroenterologi i Fokus), där GIF riktas till läkare under utbildning till specialistläkare, medan GIFT främst vänder sig till dig som är specialist i gastroenterologi & hepatologi, kirurgi eller internmedicin. Under kursen sammanfattar de främsta experterna inom svensk gastroenterologi kliniskt relevanta studier som publicerats under det senaste året inom de stora områdena inom vår specialitet. Programmet hittar du under programfliken. Gott om tid kommer att finnas för diskussioner och interaktion med dina kollegor och de deltagande experterna.

Anmäl dig redan nu till detta nya, årliga SGF-initiativ, som kommer att anordnas centralt i Stockholm. 

Varmt välkomna från kursledarna

Marie Carlson
Akademiska Universitetssjukhuset

Magnus Simrén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset