Slide 1
Image is not available
30-31 januari 2023
Klara Strand, Stockholm

GIFT – Gastroenterologi i Fortsatt Tjänstgöring

30-31 januari 2023, Stockholm

 

Välkomna till GIFT, en årlig kurs för andra gången anordnad av Svensk Gastroenterologisk Förening, där du under två dagar kommer att bli uppdaterad på de senaste kliniskt relevanta studierna inom gastroenterologi & hepatologi. Som förkortningen antyder är detta en logisk fortsättning på GIF (Gastroenterologi i Fokus), där GIF riktas till läkare under utbildning till specialistläkare, medan GIFT främst vänder sig till dig som är specialist i gastroenterologi & hepatologi, kirurgi eller internmedicin. Vi välkomnar även annan vårdpersonal som arbetar med mag-tarmsjukdomar. Under kursen sammanfattar de främsta experterna inom svensk gastroenterologi kliniskt relevanta studier som publicerats under det senaste året inom de stora områdena inom vår specialitet. Gott om tid kommer att finnas för diskussioner och interaktion med dina kollegor och de deltagande experterna.

Välkommen till detta SGF-initiativ som anordnas centralt på Klara Strand i Stockholm, anmälan är öppen! 

Varmt välkomna från kursledarna

Marie Carlson
Akademiska Universitetssjukhuset

Magnus Simrén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset